Generic instructor course (GIC)

Tijdens een MedicALS cursus worden de cursisten door de faculty beoordeeld op
"Instructor Potential"*.
De cursisten die als "instructor potential" geselecteerd zijn ontvangen na de cursus een schriftelijke uitnodiging om deel  te nemen aan de Generic Instructor Course. Na het met goed gevolg doorlopen van deze cursus zal men tweemaal als "instructor candidate" mee doen aan een MedicALS cursus. 

Doel

het aanleren van onderwijskundige methoden en technieken ten behoeve van het uitoefenen van de functie als MedicALS instructeur

Certificatie

bij behalen van de cursusdoelen wordt een internationaal geldig certificaat verstrekt voor een periode van vier jaar.

Kosten

€ 1495,-   waarvan eigen bijdrage cursist  € 700,-


 * Instructor Potential
Als u geïdentificeerd bent als Intructor Potential, dient u binnen één jaar na de initiële cursus de opleiding tot instructeur te volgen.

De opleiding tot instructeur geschiedt in twee fasen:
1. het volgen van de Generic Instructor Course
2. het in praktijk brengen van de aangeleerde onderwijstechnieken als instructor candidate in een Provider Course.
Als u beide fasen succesvol afgelegd hebt, wordt u officiëel instructor in het MedicALS programma.
Het bijbehorende certificaat is internationaal geldig en biedt u ook de gelegenheid om in Engelstalig MedicALS landen aan het cursusprogramma mee te werken.

Documenten