Organisatie

De organisatie werkt met een groeiend instructeurskader, dat voor een groot deel uit vrijwilligers bestaat. De verhouding instructeur/cursist per cursus is zeer hoog (1 op 3). Voor de uitvoering van elke provider cursus zijn 9 instructeurs (incl. cursusleider) en 2 Event Managers nodig.  

Elke cursus wordt door een andere samenstelling van het instructeurcorps gekenmerkt. Alle instructeurs bekleden elders in het land een functie als praktiserend arts/specialist. De cursuscoördinatie wordt door geschoolde werknemers uitgevoerd.

Kwaliteitsbewaking

Om de kwaliteit te borgen is het onderwijssysteem organisatorisch, inhoudelijk en onderwijskundig vastgelegd. De administratieve organisatie is om dezelfde reden voor een groot deel gestandaardiseerd en in het 'Instructor Manual' vastgelegd.

Zowel de docent/vrijwilligers als de betaalde krachten worden periodiek bijgeschoold. De prestaties van de docenten en de overige betrokkenen worden per cursus aan de hand van vastgelegde kwaliteitscriteria schriftelijk geëvalueerd. De evaluatie is tweeledig, de cursist evalueert de geleverde dienst en de dienstverleners evalueren elkaars prestaties. Deze open aanpak heeft tot een door alle betrokkenen zeer gewaardeerd feedbacksysteem geleid.

Jaarverslag ALSG MedicALS
Jaarverslag ALSG 2014 2375 KB .pdf