Refresher course

"Vakbekwaam blijven is net zo belangrijk als vakbekwaam worden" 


Tweedaagse cursus, volgens provider format. Kennis en vaardigheden worden getoetst en zo nodig bijgesteld binnen de gestructureerde MedicALS systematiek. Veel scenario-onderwijs!
De cursus wordt afgesloten met een theoretische en praktische toets. 

Aan u, als refresher cursist, wordt  een korting verleend van € 300,- op de reguliere cursusprijs, die daarmee € 1.170,- bedraagt.

Accreditatie en certificatie
NIV, NVA, NVN, NVSHA, KR/ZP
Het internationaal certificaat is vier jaar geldig.

Documenten